free html web templates
Mobirise

TAMURBEK DEVLETŞİN – SSCB’DE CİLT LEKESİ: TÜRKLER
Yayına Hazırlayan: Sebahattin Şimşir

ISBN: 978-605-9444-04-0
Tür: Araştırma-İnceleme
Baskı Yeri: İstanbul
Baskı Tarihi: 1. baskı, Şubat 2019
Ebat: 13,5 x 21,5 cm
Sayfa sayısı: 261
Kâğıt: 60 gr. enso
Kapak: 300 gr. kuşe karton lüks kapak, parlak selofan+lak
Cilt: Amerikan cilt
Fiyatı: 26 TL

Türk Dünyası’na dair çalışmalar her ne kadar günümüzde yaygın hale gelmiş olsa da, hâlâ eksikler bulunmaktadır. Şüphesiz bu eksikler her geçen gün azaltılma yoluna gitmekle birlikte, zannımızca daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanaatimizce, bu çalışmalar arasında 1930 sonrası Rusya’da yaşanan “Büyük Kırgın” sonrası ülkelerini bir şekilde terk eden Türk Dünyası Aydınlarının bir kısmı bugün unutulmakla karşı karşıyadır. Dünün bayraktarlığını yapan şahsiyetlerin unutulmaması için, onların verdiği mücadelelerin kaleme alınması ve yayınlarının yeni basımları yanında, dergi sayfalarında tozlanan makalelerinin bir araya getirilerek yayınlanması da bir kadirşinaslık olarak değerlendirilmelidir. İşte Tamurbek Devletşin de bu aydınlarımızdandır. Onun çeşitli zamanlarda dergilerde yayınlanmış makalelerini bir kitap halinde bir araya getirerek unutulmaktan kurtarmaya gayret ettik. Bu yazılar her ne kadar devri için çok daha mühim idiyse de bugün de tarih araştırmaları için önemini korumaktadır.