free bootstrap theme
Mobirise

Sezai GÜNEŞ / O YILLAR

ISBN: 978-605-83385-1-7
Baskı yeri: İstanbul
Baskı Tarihi: Eylül 2016
Ebat: 13,5 x 21,5 cm
Sayfa sayısı: 328
Kâğıt: 60 gr. enzo
Kapak: 300 gr. kuşe karton kapak, parlak lak-selefon
Cilt: Amerikan cilt
Fiyatı: 22 TL

Önceki yıllar, en azından kendi kararınca yaşayan çoğunluk açı-sından, sevginin saygının iç içe yaşandığı, bakışların bir birine değdiği yıllar olduğu hâlde; 1960 ve 1970’li yıllar, bir kısım gençlerin sağ ve sol diye ikiye ayrıldığı, hızla birbirinden uzaklaştığı, kıyasıya kavgaya tutuş-tuğu hatta vuruştuğu yıllara dönmüştü. Ancak o kadar olumsuz geliş-meye rağmen, o yıllarda kavgada taraf olmayı değil, ortada kalmayı seçen; birbirinden kopmayı, uzaklaşmayı aklının ucundan bile geçirme-yen bir gençlik kitlesinin var olduğu da inkâr edilemez.

“O Yıllar” romanı, işte bu gerçeği hatırlatmak amacıyla, o dönemde cereyan eden bazı olaylardan yararlanılarak kurgulanmıştır.