bootstrap responsive templates
Mobirise

Dr. Buğra ATSIZ / AHMED BİN YA’KÛB TÂRİHİ

ISBN: 978-605-83385-2-4
Baskı yeri: İstanbul
Baskı Tarihi: Eylül 2016
Ebat: 13,5 x 21,5 cm
Sayfa sayısı: 141
Kâğıt: 60 gr. enzo
Kapak: 350 gr. kuşe karton kapak, parlak lak-selefon
Cilt: Amerikan cilt
Fiyatı: 14 TL

“Kırım Bahçesaraylı Vecihinin Tarihi 4. Muradın Bağdat seferiyle başlayıp 1640da ölümüne kadar geçen yılları, Sultan İbrahimin padişahlığının bütününü ve 4. Mehmedin ilk 12 yılını kapsamaktadır. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan imparatorluktaki olayları anlatmaktadır. Bu kitapta Istanbulun aczi yüzünden imparatorluğun içine düştüğü keşmekeş, fırsat bu fırsattır deyip pâye elde etmeye kalkanlar, lâyık olmadıkları mevkilere rüşvet ve iftira ile yükselenler, bunun için devlete baş kaldırıp silahlı isyana yeltelenenler ve tabii bu zaafiyetten istifade etmeye çalışan dış düşmanlar ve en önemlisi devletin bu kargaşanın nasıl üstesinden geldiği anlatılmaktadır. Günümüzün Türkiyesi ile paralellik arayanlar bu benzeşmeyi hiç zorluk çekmeden bulabileceklerdir. Eminiz ki aradan geçen 400 yıl zarfında neyin değişip değişmediğine okuyucu kendi karar verecektir.”